Skip to main content


Trækroner filtrerer forurening og beskytter mod astma, men ukrudtspollen udfordrer effekten.

Tidlig eksponering for pollen fra ukrudt kan øge risikoen for astma hos børn

En undersøgelse viser, at børn, der er udsat for træ- og ukrudtspollen i bymiljøer, har øget risiko for luftvejsproblemer, herunder astma.

Grønne områder i bymiljøer mindsker eksponeringen for luftforurening og giver børn mulighed for at være aktive, ligesom områderne sørger for en positiv kontakt med en mangfoldig mikrobiota, der kan hjælpe med den positive udvikling af børns immunsystem, men de grønne områder kan også føre til udvikling af astma hos børn. Heldigvis kan træer til en vis grad afbøde denne effekt takket være deres trækroner, viser et nyt studie offentliggjort i European Respiratory Journal.

”Vi fandt, at trækroner giver en vis beskyttelse mod udvikling af astma hos børn. Dog forsvinder denne beskyttende effekt, når der er øget eksponering af pollen fra ukrudt,” udtaler hovedforfatter Éric Lavigne, adjunkt ved School of Epidemiology and Public Health i Faculty of Medicine på University of Ottawa i en pressemeddelelse fra universitetet.

I undersøgelsen benyttede forskerne sig af Ontario ASTHMA kohortedatabasen og analyserede data over en otteårig periode for at identificere tilfælde af astma hos børn fra fødslen til seksårsalderen.

Lidt over 13 procent af de 214.000 mor-barn par, der var inkluderet i undersøgelsen, blev diagnosticeret med astma i barndommen.

Forskerne målte miljøeksponering ved hjælp af det normaliserede vegetationsindeks (NDVI) plus estimater af trækroner inden for en radius på 250 meter fra barnets postnummer ved fødslen.

De overraskende fund viser, at udviklingen af grønne områder i bymiljøer øger eksponeringen af pollen og mindsker den beskyttelse, som trækronerne giver.

Med et øget fokus på at øge byens vegetation minder Lavigne om, at offentligheden bør være opmærksom på den effekt, træer i byer kan have, herunder de konsekvenser pollen potentielt har på børns respiratoriske sundhed, i særdeleshed hvis det øger risikoen for astma.

”Dette kan have en betydning for byplanlæggere og sundhedsmyndigheder, der arbejder på at re-designe vores bycentre. Foruden kontrolprogrammer for ukrudtspollen og gennemtænkte beslutninger om, hvor specifikke træer skal plantes, vil det også være vigtigt at overveje træarter, der minimerer allergisk pollen i luften,” siger Lavigne.