Skip to main content


Vaginal fødsel og amning mindsker ​​atopisk eksem

Et stort nyt studie har undersøgt 158.422 børn og unges journaler for at finde ud af, hvordan fødselsmåde og amningsmetoder påvirkede hvordan, at de unge rapporterede om antallet af allergiske tilstande gennem en periode på 18 år. 

Læge David Hill, MD, PhD fra Children's Hospital of Philadelphia præsenterede resultater fra undersøgelsen - der så på atopisk dermatitis, IgE-medieret fødevareallergi, allergisk rhinitis og astma - på en nyligt afholdt kongres for specialister i Houston i USA.

Efter justering for race og køn beregnede forskergruppen risikoforhold for at bestemme indflydelsen af vaginal fødsels versus kejsersnit samt af valget af amning, flaske eller en kombination af de to.

Børn, der blev født vaginalt, havde reducerede forekomster af de henholdsvis en, to, tre og fire allergiske tilstande, atopisk eksem, IgE-medieret fødevareallergi, allergisk rhinitis og astma.

"Fordelene ved vaginal fødsel var ret brede," rapporterede David Hill, der mener, at den vaginale fødsels beskyttende virkning sandsynligvis hænger sammen med mikrobiomet:

"Jeg tror, ​​der er nogle ret gode beviser nu - fra dyremodeller og associationer i forhold til mennesker - for at foreslå, at fødselskanalen sandsynligvis er kilden til mikrobiel introduktion,” siger Hill til Medscape Medical News.

Ifølge studiet havde børn, der udelukkende blev ammet, henholdsvis en reduceret frekvens af de allergiske sygdomme, atopisk eksem, IgE-medieret fødevareallergi og allergisk rhinitis.

Børn, der fik en kombination af modermælk og modermælkserstatning, havde en reduceret frekvens i forhold til én allergisk tilstand , men overfor børn, der udviklede to eller flere allergiske tilstande, havde den supplerende amning ingen virkning. Datamængden for fodringsmetoder var ikke designet til at bestemme andelen for fire sygdomme.

"Blandt de børn, der udviklede to eller flere sygdomstilstande, var et tilsvarende antal af børnene blevet fodret med enten den blandede model i form af amning og mælkeerstatning eller ren modermælkserstatning ifølge Hill, der påpeger, at der kan være mange grunde til, at familier vælger at supplere modermælk med modermælks erstatninger, og at disse derfor bør vide, at modermælken alligevel har en vis beskyttende og modificerende effekt.

 

Fakta

Den 10. november 2019 fremlagde Phd. Carina Venter, Childrens Hospital, Aurora, Colorado også et studie - som del af det større studie Healthy Start Study - på American College of Allergy, Asthma &Immunology’s årlige videnskabelige møde i Houston, USA om gravide og diæters betydning for allergiske sygdomme: 

I undersøgelsen af 1315 kvinder viste Venter og hendes kolleger, at en dårlig diæt under graviditet kombineret med en forhistorie med allergisk sygdom betyder, at børn har en 33 procent risiko for at blive diagnosticeret med eksem eller fødevareallergi i en alder af to år.

Af de resterende mødre, der blev klassificeret som at have enten en god varieret kost, med eller uden en personlig historie med allergisk sygdom, eller som havende en dårligt variere kost uden nogen personlig historie med allergisk sygdom, blev 21 procent af deres børn diagnosticeret med eksem og / eller fødevareallergi efter alder to år," sagde Carina Venter på kongressen.

"Gravide kvinder - især dem med allergi - bør være opmærksomme på, at deres kost under graviditet kan påvirke deres barns risici for at udvikle eksem og/eller fødevareallergi", siger medforfatter David Fleischer, MD, også fra Children's Hospital Colorado, i en pressemeddelelse