Skip to main content

Mundhygiejne og indtag af frugt påvirker udvikling af psoriasis

Mundhygiejne og indtag af frugt påvirker udvikling af psoriasis

Dermatologer bør overveje screening af psoriasispatienters orale sundhed og diæt, konkluderer amerikansk studie af diæt og tandhygiejnes betydning for udvikling af psoriasis.

Befolkningsundersøgelser har tidligere vist sammenfald i parodontitis og folkesygdomme som f.eks. hjerte-kar-sygdom, diabetes og alzheimers. Fælles for sygdommene er, at det er kroniske inflammatoriske sygdomme. En amerikansk undersøgelse fra staten Ohio’s dermatologiske klinikker påviser en lignende sammenhæng mellem tandhygiejne og udvikling i samt alvorlighed af psoriasis.

”Adskillige undersøgelser har antydet en sammenhæng mellem oral sundhed, det orale mikrobiom og forskellige dermatologiske tilstande, især psoriasis,” skriver forskerne og uddyber: 

”Psoriasis patienter som vurderede deres sundhedstilstand i tandkødet til at være dårlig eller meget dårlig udviste signifikant flere alvorlige symptomer (koefficient= 71.1 95 % CI 8.3-133.9) Tilsvarende oplevede patienter, der rapporterede om taleproblemer på grund af tandproblemer, også signifikant mere alvorlige grader  af psoriasis symptomer ( koefficient= 49,5, 95% CI 7.0-91.9). Oplevelser af tandsmerter eller ubehag indenfor de sidste 12 måneder viser sig at være signifikante markører for psoriasis.” 

i studiet, som er et retrospektivt, kontrolleret casestudie indgik 100 psoriasispatienter og 165 raske forsøgspersoner. Studiet tog højde for kendte risikofaktorer som for eksempel rygning og psoriasis i familien.

Studiet inddrog dog også forsøgspersonernes diæt, og her viste det sig, at forsøgspersoner som rapporterede, at de indtog frisk frugt mindst en gang om dagen havde færre og mildere udbrud af psoriasis. (koefficient= 60.2,95% CI-107,4 – 13,0).

Forskerne opfordrer til flere studier i de påviste sammenhænge, men anbefaler samtidigt, at dermatologer i højere grad samarbejder med tandlæger og diætister: 

”Vores studie demonstrerer tidlig evidens for at mundhygiejne og kost er associeret med psoriasis. Selv om yderligere research er nødvendig angående disse mikrobiomer, mundhygiejne og diæt og udvikling og alvorlighed i psoriasis så viser disse præliminære associationer, at der er indikation for at dermatologer overfor psoriasispatienter bør overveje screening for mundhygiejne og rådgivning i forbedret diæt”.