Skip to main content


”Vi har snakket om de her kvitteringer i 10 år, siden Henrik Dibbern var formand. Men DR-programmerne om overfakturering hos alles Lægehus har også været en inspirator. Og det har vist sig, at den teknologiske mulighed var til stede i appen, og at det var enkelt modsat i eksempelvis e-boks, som er en ekstremt dyr og besværlig løsning,” siger Mireille Lacroix.

Snart vil patienter kunne få en kvittering efter kontakt med egen læge

Opkræver lægen for meget for dit besøg? Det vil du snart selv kunne tjekke hurtigt. Fremover vil de 2,5 millioner brugere af appen Min Læge nemlig få en kvittering efter lægekontakt. 

Emnet har været diskuteret i årevis, men DR-programmerne Kontant satte i slutningen af februar for alvor fokus på overfakturering i alles Lægehus og behovet for en ydelseskvittering til patienterne. Og nu får patienterne muligheden om kort tid. Takket være de praktiserende læger selv. 

”Vi ønsker at styrke patienternes mulighed for løbende at se det, der registreres om dem, når de er i kontakt med egen læge. Vi vil gerne forbedre patienternes mulighed for at følge med i, hvornår de har været ved lægen, og hvad de har modtaget af behandlinger. Det flugter også med den generelle politiske ambition om størst mulig gennemsigtighed i sundhedsvæsenet,” siger Jørgen Skadborg, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

En ydelseskvittering efter endt konsultation kan muligvis også dæmme op for den overfakturering, der er dokumenteret i DR-programmerne Kontant, har PLO-topfolk tidligere vurderet.

”Vi har snakket om de her kvitteringer i 10 år, siden Henrik Dibbern var formand. Men DR-programmerne om overfakturering hos alles Lægehus har også været en inspirator. Og det har vist sig, at den teknologiske mulighed var til stede i appen, og at det var enkelt modsat i eksempelvis e-boks, som er en ekstremt dyr og besværlig løsning, da der ingen sammenhæng er mellem e-boks og vores journalsystemer” siger Mireille Lacroix, som er næstformand hos PLO.

Beskyttelse af patienterne

De første ydelsesbeskeder vil finde vej til Min Læge-appen i slutningen af maj eller begyndelsen af juni. Godkendte regninger fra almen praksis til regionerne fremgår allerede i dag på sundhed.dk, men her er de først synlige efter cirka seks uger. I Min Læge-app vil de være synlige inden for 24 timer. Borgeren eller patienten vil dog ikke kunne se ydelsens pris.

Mireille Lacroix og den øvrige PLO-bestyrelse ønsker ikke, at regionens medarbejdere skal kunne læse patienternes fortrolige oplysninger, eksempelvis at en patient har været i samtaleterapi. Hun vil derfor gerne udnytte enhver mulighed for at nedbringe antallet af faktureringer, hvor regionen ønsker at få tilsendt patientjournalen. Hun ser også den snart indførte ydelseskvittering som en tilføjelse, der på sigt kan medføre mindre granskning fra regionernes side.

”Med tiltaget kan vi forhåbentlig fange nogle af de tilfælde, hvor der sker en fejltastning fra lægens side. Måske kan vi også nedbringe behovet for at læse i patienternes journaler på regionskontorerne, som ofte opstår, når controllerne er i tvivl om en regning. Det håber jeg, der bliver mindre af, når nu patienten også kort efter endt konsultation får mulighed for at læse med og fungere som et ekstra sæt øjne,” siger Mireille Lacroix.  Det er muligt at rette de fleste fejl, inden regionen modtager fakturaen, selvfølgelig afhængigt hvor hurtigt patienten reagerer, tilføjer hun.

Nogle sololæger og lægesekretærer kan måske bekymre sig om flere henvendelser fra undrende borgere. Hvad tænker du om det?

”Jeg kan godt være lidt bekymret for, at det kommer til at give flere henvendelser fra borgere til læger og lægesekretærer, hvor borgerne ikke forstår en ellers korrekt angivet ydelse. Men jeg synes, det er prisen værd. Vi har fokus på at undgå en fremtidig situation, hvor regionsmedarbejdere ender med rutinemæssigt at læse patientjournaler for at krydstjekke regninger, uden at patienterne har givet samtykke til det. Når det er sagt: Bliver der ringet 30 gange til lægen unødvendigt for hver gang, der bliver begået en egentlig fejl, så må vi trykke på pauseknappen og se, om vi kan formidle disse oplysninger mere forståeligt. Vi skal ikke stjæle tid fra patientbehandlingen. Vi vil tværtimod gerne undgå, at regningskontrol stjæler tid fra patientbehandlingen,” siger Mireille Lacroix.  

Når en lægeklinik sender en regning til regionen, er det omkring 98,5 procent, der godkendes. De regninger, der afvises, godkendes ofte efter, at lægen har rettet i regningen. Det betyder ifølge PLO, at nogle afregninger vil blive rettet senere, selv om borgeren allerede har modtaget ydelsesbeskeden i Min Læge-appen. Ydelsesbeskeden vil som udgangspunkt blive sendt til patienterne én gang i døgnet på hverdage, såfremt lægen har afregnet en såkaldt grundydelse på patientens CPR-nummer.

PLO tager skeen i den anden hånd

Danske Regioner har i marts oplyst, at de længe sammen med PLO har været i gang med at afsøge mulighederne omkring en ydelseskvittering. 

”Status er aktuelt, at Danske Regioner og PLO har lavet en fælles analyse. Der skal nu besluttes ud fra dette grundlag, hvordan vi skal arbejde videre med en ydelseskvitteringsfunktion,” skrev Danske Regioner i den sammenhæng.

Nu har PLO overhalet en fælles løsning indenom. 

Foranalysen om ydelseskvitteringsfunktionen blev bestilt af Digitalt Almen Praksis, som er et forum, hvor Sundhedsministeriet sidder for bordenden. Forummet overleverede analysen til overenskomstens parter allerede i oktober 2022.

Den tidligere PLO-formand Henrik Dibbern, der er en mulig original ophavsmand til ideen om en kvittering, har over for Medicinsk Tidsskrift vurderet, at når man foreslår Danske Regioner ”noget elektronik, der skal ændres, så blev det i hvert fald dengang (under hans formandskab fra 2009 til 2013, red.) ofte enormt vanskeligt for dem at handle.”

Kræver forenklet honorarsystem for at virke optimalt

Forhandlingerne af en ny overenskomst begyndte onsdag i denne uge.

Jørgen Skadborg understreger, at PLO ønsker en forenklet aftale mellem de praktiserende læger og det offentlige, også så den nye kvittering kan opnå den bedst mulige performance ude på borgernes mobiltelefoner og tablets.

”Ydelsesbeskeder giver bedst mening, hvis dét, som har fundet sted hos lægen, gengives i Min Læge-appen på en måde, så alle ved, hvilken konsultation der er tale om. Derfor bør ydelsesbeskeden gå hånd i hånd med en forenkling af vores aftale med det offentlige, og dette håber vi at tage fat på i de kommende aftaleforhandlinger,” siger Jørgen Skadborg.