Skip to main content


”Resultaterne viser, at IBD er en multisystemisk sygdom, som har sammenhæng med en lang række forskellige sygdomme både lang tid før og efter, at IBD-diagnosen stilles. Det omfatter både tarmsygdomme, stofskiftesygdomme, sygdomme relateret til immunforsvaret og neuropsykologiske lidelser,” siger Rahma Elmahdi.

Tarmsygdomme har sammenhæng med 312 andre sygdomme

Danske forskere har undersøgt fænotyperne, altså de observerbare egenskaber eller træk, af tarmsygdommene Colitis ulcerosa og Crohn’s sygdom. Og forskningen viser, at disse inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) har forbindelse til mange andre sygdomme. 

Inflammatoriske tarmsygdomme er ikke sygdomme, der bare er isoleret til tarmen. Men hvilke sygdomme, der skubber til udviklingen af IBD eller kan følge i kølvandet på en IBD-diagnose, har det været svært at få et overblik over. På UEG Week – den europæiske konference for speciallæger i mave-tarm-sygdomme (gastroenterologer), som blev afholdt 14.-17. oktober i København – præsenterede den danske forsker Rahma Elmahdi forskning, hvor hendes forskergruppe netop havde kigget på en lang række sygdommes sammenhæng med IBD.

1.583 sygdomme undersøgt

Lektor Rahma Elmahdi fra PREDICT-Grundforskningscenteret på Aalborg Universitetshospital har sammen med forskere fra University of Leuven i Belgien og University of Edinburgh i Skotland gennemført det første fænotype-studie på befolkningsniveau, hvor de har kigget på sammenhængen mellem IBD og 1.583 sygdomme fra 10 år før og op til 17 år efter en IBD-diagnose.

Der blev brugt data fra næsten 35.000 danske patienter med IBD. Disse patienter blev sammenlignet med andre danskere baseret på deres køn og alder. For hver IBD-patient blev der fundet 6 andre personer at sammenligne med. Disse oplysninger blev fundet ved at kigge i to store registre: CPR-registeret og Landspatientregisteret.

”Vi fandt, at 312 sygdomme var statistisk signifikant associeret med IBD, og 125 af dem forekom op til ti år før IBD-diagnosen,” siger Rahma Elmahdi.

Der var også et mønster i, hvilke sygdomme, der havde en sammenhæng med IBD. Generelt var der en tendens til, at Crohn’s sygdom havde en stærkere sammenhæng med andre sygdomme både før og efter diagnosen.

Eksempelvis var der en signifikant tendens til, at Crohn’s-patienter blev diagnosticeret med flere infektionssygdomme fra fem år før deres diagnose. Crohn’s-patienter havde også en øget tendens til at få forskellige mentale sygdomme op til fem år før deres diagnose. Men til gengæld havde patienter med colitis ulcerosa en øget risiko for at få sygdomme i det cirkulatoriske system både før og efter IBD-diagnosen.

”Resultaterne viser, at IBD er en multisystemisk sygdom, som har sammenhæng med en lang række forskellige sygdomme både lang tid før og efter, at IBD-diagnosen stilles. Det omfatter både tarmsygdomme, stofskiftesygdomme, sygdomme relateret til immunforsvaret og neuropsykologiske lidelser.”

Offentligt tilgængelige data

Præsentationen af resultaterne på UEG Week er kun den første milepæl i et større forskningsprojekt. Planen er, at de store datamængder fra studiet senere skal gøres offentligt tilgængelige.

”Vi vil gerne gøre det muligt for andre forskere at gå videre med vores data og undersøge sammenhænge i deres populationer,” siger Rahma Elmahdi.

Hendes forskningsgruppe på PREDICT har selv planer om at lave yderligere analyser på datamaterialet. For eksempel vil de bruge de nationale, danske registre til at kigge på, om medicinsk behandling påvirker sammenhængen mellem IBD og forskellige sygdomme.

”Ideelt set ville vi gerne kunne lave forebyggende behandling af IBD ved at behandle de sygdomme, der kan virke som triggere for IBD.”

Studiet viste blandt andet en markant sammenhæng mellem Epstein-Barr virus og Crohn’s sygdom i perioden før Crohn’s-diagnosen. Og den sammenhæng kender Rahma Elmahdi fra sin egen forskning i virusinfektioner og IBD.

”Her kunne behandling af virus med T-celle terapi være et muligt angrebspunkt for at bryde sammenhængen. Det er stadig nyt at tænke på den måde, men et studie fra 2023 har vist, at T-celle terapi kan være en effektiv behandling for dissemineret sclerose ved at angribe B-celler inficeret med Epstein-Barr virus.”

 

 

 

Om Colitis ulcerosa og Crohn’s sygdom

De to sygdomme er begge kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (IBD). De påvirker fordøjelsessystemet og kan forårsage langvarig inflammation og sår.

Begge sygdomme kan være alvorlige og kræver ofte medicinsk behandling for at kontrollere symptomerne og forhindre komplikationer. Selvom de har lignende symptomer, er de to sygdomme forskellige i deres placering og natur af inflammation, hvilket kan påvirke behandlingsvalg.