Skip to main content

Steno Diabetes Center Aarhus har succes med øget patientinddragelse

Et forskningsprojekt ved Steno Diabetes Center Aarhus har med succes givet diabetespatienter større indflydelse på deres behandlingsforløb. Midlet er mere fleksibilitet i kontakten mellem patient og klinik og større mulighed for, at patienten kan sætte dagsordenen.

■ Af Henrik Nordskilde

 

Større fleksibilitet, refleksion og ansvarsfølelse. Det er nogle af de tilbagemeldinger, som Steno Diabetes Center Aarhus har fået efter et forsøg med et alternativt behandlingsforløb, kaldet DiabetesFlex-modellen.

Forsøget har været randomiseret og klinisk kontrolleret, og der har deltaget 344 patienter med type 1-diabetes. Undersøgelsen bliver publiceret inden længe.

177 af patienterne var under forsøget tilknyttet klinikken under DiabetesFlex-modellen, og 169 af dem valgte efterfølgende at fortsætte med DiabetesFlex frem for det traditionelle behandlingsforløb.

Udgangspunktet for den nye tilgang er en større fleksibilitet i kontakten mellem patient og klinik. Udover den faste årlige samtale har patienten mulighed for yderligere to samtaler og har desuden større indflydelse på, hvordan kontakten skal foregå. Blandt andet skal patienten tage stilling til:

· Er der behov for en samtale?

· Skal det foregå pr. telefon, video eller i ambulatoriet?

· Hvem i behandlerteamet ønsker jeg at tale med?

· Hvad skal samtalen dreje sig om?

 

Patienterne
engagerer
sig

Efter forsøget har Steno Diabetes Center Aarhus gennemført interviews med 36 deltagere, og tilbagemeldingerne er overvejende positive, fortæller klinisk sygeplejespecialist og post.doc. Annesofie Lunde Jensen.

”Der ikke er nogen forskel i behandlingskvaliteten for de patienter, som deltog i det fleksible forløb, og dem, som ikke gjorde. Og det har overrasket mig, at vi fandt en signifikant forbedring på de indikatorer, vi har brugt til at måle brugerinvolvering. Samtidig har patienterne oplevet mindre stress omkring det at have diabetes,” siger Annesofie Lunde Jensen om projektet, der begyndte i 2017 i forbindelse med forløbet ’Det Brugerinddragende Hospital’ på Aarhus Universitetshospital.

Dengang spurgte Steno Diabetes Center Aarhus seks patienter, hvad de synes om at være tilknyttet centeret. Tilbagemeldingen var, at de følte sig involverede og kunne lide at komme på centeret, men også at det nogle gange var lidt spild af tid at møde op. I dag vælger ca. 30 procent af patienterne at gennemføre samtalerne via video- eller telefonopkald.

”Jeg har en person midt i 60’erne, som siger, at så kan han passe sine børnebørn i stedet for at tage ind på klinikken. En gang tog han samtalen med sin behandler, mens han var i Zoologisk Have. Nogle gange har de kun små afklarende spørgsmål, og så er det godt, at de har en anden mulighed end at tage ind på klinikken,” siger Annesofie Lunde Jensen.

En anden patient har fortalt, at når hun tidligere kom ind på klinikken og talte med en læge eller sygeplejerske, oplevede hun, at hun skulle have oplyst, hvordan hun havde det. Nu er det i stedet hende selv, der fortæller og har sat en dagsorden for, hvad hun gerne vil tale om.

”Hun er en af dem, der har valgt kun at møde op hos os en gang om året. Men det spørgeskema, hun skal udfylde hver fjerde måned gør, at hun reflekterer over sygdommen, og det er vigtigt, fordi en kronisk sygdom let bliver en del af dagligdagen.”

 

Også
behandlere
skal
omstille
sig

Også for behandlerne betyder DiabetesFlex, at de skal gribe kontakten til patienterne an på en ny måde, fortæller Annesofie Lunde Jensen.

”De skal på mange punkter føre en anden type samtale end tidligere, for nu er det patienten, der sætter dagsordenen, fordi de i spørgeskemaet kan krydse af ved nogle emner, de gerne vil tale om. På den måde får vi en masse ny viden, for eksempel hvis patienten har krydset af ved, at der er seksuelle eller psykiske problemer. Det ville måske ikke komme frem normalt under en samtale, og hvis der ikke er noget at bemærke omkring f.eks. langtidsblodsukkeret eller blodtrykket, kan tiden bruges bedre på andre emner.”

Tilbuddet om DiabetesFlex er i gang med at blive rullet ud til resten af de ca. 4.500 patienter, der er tilknyttet Steno Diabetes Center Aarhus samt de øvrige hospitaler i Region Midtjylland. ■

 

 

Denne artikel har været bragt i Medicinske Tidsskrifters magasin om diabetes, oktober 2021