Skip to main content


“Søvn øger kun livskvaliteten, hvis man hverken sover for lidt eller for meget. Derfor skal man træne sig selv i at få en god søvnhygiejne, hvor man sover tilpas mange timer og regelmæssigt. Det samme gælder optimisme. Er man ikke født med et lyst sind, så kan man lære det og dermed øge livskvaliteten,” forklarede Bobby Zachariae.

Psykolog: Målrettet træning af søvn og livssyn gør livet bedre

Hvis man har dårlig livskvalitet, kan man med målrettet træning selv ændre den til det bedre, fortalte psykolog Bobby Zachariae, der forsker i sammenhængen mellem krop og psyke. Han holdt oplæg til PatiensAkademiets første arrangement om livskvalitet.

Hvordan fremmer man helbredsrelateret livskvalitet? Og hvad er livskvalitet?

PatientAkademiets første taler, Bobby Zachariae, der er professor, dr.med. og cand.psych med speciale i sundhedspsykologi ved Aarhus Universitet, lagde ud med et oplæg, der var konkret og handlingsanvisende. For livskvalitet er noget, man i høj grad selv kan gøre noget ved.    

”De fleste ved, at faktorer som fysisk aktivitet, god søvn, positive sociale relationer, en positiv indstilling til livet, følelsesmæssig mestring og det at have et meningsfyldt liv vil have en positiv indflydelse på vores fysiske og psykiske helbred og vores generelle livskvalitet. Men der er også kommet ny viden. For eksempel er det blevet klart, at ikke kun for lidt søvn – men også for meget søvn – vil kunne have en negativ indvirkning på trivsel og helbred. Det er derfor hensigtsmæssigt arbejde for en god søvnhygiejne, hvor man sover regelmæssigt i et passende antal timer, det vil sige det antal, hvor man føler sig frisk og udhvilet om morgenen, som kan variere fra person til person. Det samme gælder optimisme. Er man ikke født med et lyst sind, så er der noget der tyder på, at man kan træne det og dermed øge livskvaliteten,” forklarede Bobby Zachariae og præsenterede en øvelse:

”Forskning har peget på, at man kan træne et mere positivt livssyn ved, at man hver dag registrerer et antal positive aspekter ved ens liv, som man er taknemmelig for. Det kan være store ting eller mindre ting. Det vigtige er, at man gør det systematisk gennem en længere periode. Dette har vist sig at forbedre humøret og livskvaliteten,” fastslog han.

Han fremhævede også, at der er en klar sammenhæng mellem vores sociale relationer og vores helbred, livskvalitet og levealder. Det betyder, at vi skal huske at investere i og vedligeholde vores sociale netværk.

Det handler også om at give – ikke kun at få

En vej til bedre livskvalitet kan være at gøre noget godt for andre. 

”Der er noget, der tyder på, at det at opleve tilværelsen som meningsfuld er en vigtig betingelse for trivsel, livskvalitet og helbred. Der er desuden forskning, der peger på, at meningsfuldhed i høj grad er forbundet med det, der rækker ud over os selv, om aktiviteter sammen med andre og – ikke mindst – aktiviteter for andre. En række undersøgelser peger for eksempel på, at personer, der er engageret i frivilligt hjælpearbejde, oplever bedre trivsel og helbred. For eksempel har kontrollerede eksperimenter vist, at hvis man beder personer om at gøre ”gode, uselviske gerninger” for andre, har den en positiv indflydelse på deres livskvalitet. Vi mennesker er sociale væsener, og naturen har derfor viseligt valgt at belønne os, når vi er hjælpsomme over for andre,” forklarede Bobby Zachariae.

Der kom straks opfølgende spørgsmål fra deltagerne i salen, der ville høre mere om betydningen af meningsfuldhed.

”Det skal først og fremmest være meningsfyldt for den enkelte. Der er meget, der tyder på, at det at engagere sig og hjælpe andre øger livskvaliteten. Men man skal huske balancen, og man må ikke glemme sig selv."
Læs de øvrige artikler fra arrangementet:

Patienter var enige: Vi skal tale mere om livskvalitet

Brystkræftformand: Livskvalitet handler også om sjælen

PatientAkademiet sætter fokus på livskvalitet på flere møder

 

 livskvalitet