Skip to main content


Limonene er udvundet af skallen fra citrusfrugter.

Parfumestoffet limonene kan selv i små mængder give allergi

European Society Contact Dermatitis har uddelt årets ”Best Paper Award” 2019 til en artikel skrevet af læge og forsker Niels H. Bennike. Artiklen handler om et forsøg fra Videncenter for Allergi om allergisk kontakteksem forårsaget af tilsætningsstoffet limonene i små doser.

Limonene er et af de mest benyttede parfumestoffer i parfumerede forbrugerprodukter. Limonene er udvundet af skallen fra citrusfrugter, og tilsættes som et parfumestof til halvdelen af alle parfumerede kosmetiske produkter. Ved iltning af limonene dannes allergifremkaldende limonene hydroperoxider (Lim-OOHs). Lim-OOH er en af de hyppigste årsager til kontaktallergi. 

I det eksperimentelle prisberømmede dansk-svensk forskningsstudie blev der vist, at 11 ud 11 personer, som havde en positiv lappeprøve på Lim-OHH, fik allergisk eksem ved to gange dagligt i op til tre uger at bruge en simuleret parfume indeholdende LIM-OOH i forskellige realistiske mængder. Personer uden allergi reagerede ikke, mens to ud af 13 personer med usikkert positive lappetests for Lim-OOHs fik allergisk eksem ved en daglig anvendelse af en simuleret parfume med stoffet i.

Forskerne iværksatte deres studie på baggrund af, at det tidligere er blevet rapporteret, at der ofte er et stort antal svagt positive samt usikre positive reaktioner ved lappetest med Lim-OOHs. Rapporteringer, som har medført tvivl om personer med kontaktallergi over for Lim-OOHs vil reagere med allergisk eksem ved en realistisk udsættelse for stoffet, og som således har sat spørgsmålstegn ved den kliniske relevans af en positiv lappetestreaktion.

Men lappetest er relevant ifølge førsteforfatter Niels H. Bennnike:

”Forsøget viser, at kontaktallergi over for Lim-OOHs medfører allergisk eksem ved almen brug af produkter med Lim-OOH i. En person med en usikker positiv lappetest for Lim-OOHs kan også få allergisk eksem ved anvendelse af produkter med Lim-OOH i."

Videncenter for Allergi, hvor Niels H. Bennike har udført studiet, konkluderer om undersøgelsen:

”Samlet set underbygger dette studie vigtigheden af Lim-OOH som årsag til parfumeallergi og behovet for effektiv forebyggelse.”