Skip to main content


”Hvis der var nogen, der for fem år siden havde fortalt mig, hvor vi står i dag, og hvad vi kan forvente os, ville jeg ikke have forestillet mig, at vi ville have kunnet få et sådan gennembrud," siger Anne Vastrup.

Ny lovende biologisk behandling mod atopisk eksem på vej

Lægemidlet etokimab afprøves lige nu på 300 patienter med atopisk eksem (også kaldet børneeksem) i et klinisk forsøg på Oxford University i England.

Det sker efter at et tidligere forsøg på 12 patienter med moderat til svær atopisk eksem viste, at samtlige patienter behandlet med etokimab oplevede signifikant forbedring af deres symptomer efter blot en enkelt dosis.

I studiet som er offentliggjort i tidsskriftet Science Translational Medicine, skriver forskerne blandt andet: 

”Der blev observeret hurtig og vedvarende klinisk gavn hos 83 procent, som opnåede halvering af eksemområdet og i alvorlighed.”

I Danmark er formanden for Atopisk Eksem Forening, Anne Vastrup, begejstret for udsigterne til, at et nyt biologisk middel mod atopisk eksem, hvor blot en enkelt behandling synes at kunne reducere patienters symptomer. Hun mener, at den nye behandling vil kunne betyde en afgørende forskel med det samme - ikke mindst på vegne af nogle af foreningens hårdest ramte medlemmer:

”Etokimab ser rigtig lovende ud. Det ligner bestemt ikke en fugl på taget. Og selv om jeg jo tvivler på, at en enkelt behandling vil være nok til at behandle et udbrud, så vil det være helt fantastisk, hvis det ved blot een behandling kan slå et voldsomt udbrud kraftigt ned med det samme”.

Behandlingsmetoderne for atopisk eksem er forskellige i forhold til alder og sværhedsgrad. For alvorligt ramte er ciclosporin og methotrexat blandt tilbuddene, selv om disse behandlinger er mindre målrettede og ikke sjældent også svært bivirkningstunge. Men netop i disse år sker der nye store medicinske gennembrud i behandlingen af atopisk eksem, som kan betyde en helt anden kvalitet i behandlingseffekt. Etokimab er ikke en enlig svale ifølge Anne Vastrup: 

”Lige nu har jeg kendskab til over 10 præparater på vej tiltænkt atopisk eksem. Flere af dem er i fase III-forsøg, og alle er biologiske midler. Vi tror på, at mange af dem fremover vil finde deres niche. Især når vi bliver dygtigere til at diagnosticere og således også bliver bedre til at målrette de nye mediciner til de enkelte patienter,” siger Anne Vastrup, der er både overrasket og meget glad for de store positive forandringer, som hun ser forude: 

”Hvis der var nogen, der for fem år siden havde fortalt mig, hvor vi står i dag, og hvad vi kan forvente os, ville jeg ikke have forestillet mig, at vi ville have kunnet få et sådan gennembrud. Men det første kom jo i januar 2018 med det biologiske middel dupilumab. Et middel, som vi er lykkelige for, da det er en stor hjælp for mange af de patienter, der lider af svær atopisk eksem, og som det før dupilumab var meget svært at gøre noget for. Vi ser heldigvis, at mange af de hårdest ramte patienter har oplevet en meget væsentlig forbedring i deres liv-  ikke mindst i forhold til livskvalitet."   

At biologiske behandlinger er dyre og potentielt kan have flere endnu uoplyste bivirkninger end de ældre og mere traditionelle midler mod atopisk eksem, er Anne Vastrup trods sin begejstring ikke blind overfor. Men det ændrer ikke hendes glæde og tiltro til de kommende biologiske midler.

"Behandling med dupilumab koster 90.000 kroner om året pr. patient. Behandlingen kan kun gives fra dermatologiske sygehusafdelinger, og ifølge Medicinrådets anbefaling kun, hvis andre systemiske behandlinger har været afprøvet forgæves inden. Medicinrådet vurderede i sin tid, at behandlingen ville være aktuel for omkring 500 eksempatienter, og i dag er ca. 350 patienter i behandling. Men hvis man i vurderingen medtager, at medicinen betyder, at mennesker kan komme på arbejdsmarkedet fremfor at skulle modtage sociale ydelser og førtidspensioner samt, at de kan få et liv fremfor at leve isoleret derhjemme med deres behandlingsresistente og smertefulde eksemer, så er det efter min mening behandlinger, som der kan være sund økonomisk fornuft i både for samfundet og for patienterne,” siger Anne Vastrup.

 

Hvad er atopisk eksem?

  • Atopisk eksem hos voksne ses oftest i ansigt, hårbund, hals og øvre dele af kroppen. Håndeksem ses desuden hos 75 procent af de voksne med atopisk eksem. Eksemet er her hovedsageligt lokaliseret på håndrygge og mellem fingre.
  • 2-3 procent af den voksne, danske befolkning har atopisk eksem. De fleste har haft lidelsen hele livet, og nogen har så svær atopisk eksem, at det plager dem meget i hverdagen. Voksne med svær atopisk eksem lider ofte af slem kløe, smerter og hudlæsioner, fordi huden bliver så tør, at den revner.
  • Bakterier kan let sætte sig i huden, og det kan være med til at udvikle eksem, der indimellem kan give infektioner med sår og væske. Det ses både hos børn og voksne. Helt isolerede former for atopisk eksem ses også. I disse tilfælde viser eksemet sig som for eksempel brystvorteeksem, eksem på læber eller revner ved øreflipper.

- Kilde: Atopisk Eksem Forening 

 

Relaterede artikler

atopisk eksem