Skip to main content


Kvinders migræne-anfald er mere smertefulde – og forandres gennem livet

Ny viden om kønsforskelle i migræne kan bruges til en øget opmærksomhed på behandling af ledsagesymptomer og på, at kvinders migræne forandres gennem hele livet.

At kvinder langt oftere lider af migræne er ingen nyhed, men vi har manglet viden om, hvordan migrænen optræder hos henholdsvis mænd og kvinder. Sidste år dykkede danske forskere fra Rigshospitalet Glostrup dog ned i kønsforskellene, og den nye viden kan bruges til at forbedre både diagnosticering og behandling af både mænd og kvinder.

Studiet, der med sine 12.000 deltagere, er det hidtil største europæiske studie om kønsforskelle i migræne, konkluderer blandt andet, at kvinder ikke kun hyppigere har migræne end mænd, men at de også er hårdere ramt, når de har anfald. Det fortæller førsteforfatter bag studiet, Mona Ameri Chalmer, der er læge og ph.d. ved Dansk Hovedpinecenter ved Rigshospitalet Glostrup:

”Vi fandt ud af, det enkelte migræneanfald er sværere for en kvinde – de er blandt andet mere smertefulde og varer længere. Og så har kvinderne også flere ledsagesymptomer, som for eksempel kvalme og lyd- og lysoverfølsomhed. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at migræne er mere end hovedpine og at sætte ind med symptombehandling, da især kvalme kan være virkelig generende,” siger hun.

Hos mændene er det omvendt vigtigt at være opmærksom på, at de oftere havner i kategorien ”sandsynlig migræne”, fordi de ikke opfylder alle de diagnostiske kriterier. Det kan dog sagtens behandles, hvorfor det er vigtigt ikke at overse denne gruppe i praksis, fortæller Mona Ameri Chalmer.

”Der er en sandsynlighed for, at nogle mænd bliver overset, fordi deres migræne ofte ligner en spændingshovedpine. Vores studie viser også, at mænd generelt har god effekt af triptaner, så det er en god idé, at patienten medbringer en udfyldt hovedpinedagbog til konsultation ved lægen,” siger hun.

Fokus på forebyggende behandling

Den største kønsforskel, der blev påvist i studiet, var, at migræne uden aura langt oftere optræder hos kvinder end mænd – typisk hos kvinder i den fødedygtige alder. Det er samtidig typisk denne gruppe, der går fra at have episodisk migræne til at udvikle kronisk migræne senere i livet.

I studiet fandt man også, at kvinder oftere har god effekt af forebyggende medicin, og det kan være en brugbar viden for deres læger, siger Mona Ameri Chalmer:

”Det er vigtigt at identificere kvinderne i den fødedygtige alder for at finde ud af, om de har brug for forebyggende behandling og være mere open-minded i forhold til at tilbyde det til kvinder med migræne uden aura. Det tror jeg, vi kan blive bedre til,” lyder det.

Den præcise årsag til, at migræne påvirker mænd og kvinder forskelligt, kender man endnu ikke til fulde, men teorien er, at migræne påvirkes af hormoner, blandt andet østrogen. Det understøttes af, at kvinder producerer langt mere østrogen og med større udsving på grund af menstruationscyklus. Det betyder også, at migræne hos kvinder i langt højere grad end hos mændene ændrer sig i både den ene og den anden retning gennem livet. Det er derfor også vigtigt, at lægerne er opmærksomme på, at behandlingen af kvinders migræne kan have behov for en justering gennem livet.

”Det er vigtigt at være opmærksom på, at migræne skal behandles forskelligt i alle livscyklusser. For eksempel skal menstruationsmigræne behandles på en bestemt måde, og nogle kvinder, der bliver gravide, kan opleve, at migrænen forsvinder helt, mens andre for eksempel får deres første anfald med migræne med aura under graviditeten,” siger Mona Ameri Chalmer og fortæller, at mange kvinder også oplever en forværring, når de kommer i overgangsalderen.

”Hvor vi ser, at mænds migræne typisk er stabil gennem hele livet, vil der hos kvinder typisk være behov for løbende at ændre i deres behandling, alt efter hvor de er i deres livscyklus. Derfor vil det for eksempel være en god idé at tjekke op på, hvordan det går med migrænen, når en kvinde bliver gravid, og når hun går i overgangsalderen”.

 

 

Pigerne rammes efter puberteten

I barndommen har lige mange drenge og piger migræne, men i puberteten sker der en ændring, hvor migrænen begynder at optræde langt hyppigere hos pigerne.

Tre gange så mange kvinder som mænd har migræne.

Kilder: Nationalt Videnscenter for Hovedpine, Hovedpineforeningen

 

Studiet om kønsforskelle i migræne

StudietSex differences in clinical characteristics of migraine and its burden: a population-based study er publiceret i European Journal of Neurology.

Det blev gennemført i Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup i samarbejde med Dansk Blod-donorstudie. Undersøgelsen er baseret på spørgeskemabesvarelser fra flere end 62.000 bloddonerer, hvoraf flere end 12.000 havde migræne.

I studiet rapporterede 24 procent af kvinderne, at deres migræneanfald varede mellem et og tre døgn. Det samme svarede knap 10 procent af mændene. Kvinderne vurderede også deres smerter gennemsnitligt værre end mændene gjorde, og beskrev markant oftere at have ledsagesymptomer. Ifølge studiet bærer kvinder 79 procent af den samlede sygdomsbyrde forårsaget af migræne.