Skip to main content


Nye typer gonorrébakterier er blevet mere hyppige blandt unge, jyske kvinder

Antallet af anmeldte tilfælde med kønssygdommen gonorré er på det højeste niveau i over 25 år. Smitten stiger især blandt heteroseksuelle. Nye særlige typer af gonorrébakterier kan være årsagen.

Næsten 40 procent flere fik sidste år konstateret gonorré sammenlignet med året forinden, viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI), der har opgjort tallene for 2022. I alt er der anmeldt 3906 tilfælde med kønssygdommen i 2022, mens der i 2021 blev anmeldt 2807 tilfælde. Til sammenligning blev der i år 2000 anmeldt blot 152 tilfælde.

Et nyt studie fra Statens Serum Institut viser, at nye særlige typer af gonorrébakterier kan være årsagen til det ændrede smittebillede.

Studiet er lavet i samarbejde med de klinisk mikrobiologiske afdelinger i Danmark og er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Eurosurveillance.

Studiet viser, at de særlige typer af gonorrébakterier er blevet mere hyppige blandt unge heteroseksuelle, især kvinder, i Danmark i løbet af de sidste par år. Dette gælder især Midt- og Nordjylland. Disse typer adskiller sig fra dem, som cirkulerer blandt homoseksuelle mænd, blandt andet ved at være mere følsomme for antibiotika.

”Det er den første store undersøgelse af den aktuelle gonorréstigning, som er set i store dele af Europa. Undersøgelsen bidrager til at forklare den ændring i smittemønstre, som er set for gonorré. Nu forestår en væsentlig opgave med at forstå de nye varianters udbredelsesmønstre mere detaljeret. Der er intet, der tyder på, at årsagen kan være svigt af antibiotikabehandling,” fortæller overlæge Steen Hoffmann, som leder den mikrobiologiske overvågning af gonorré på SSI.

Tidligere har der været teorier om, at den kraftige stigning i antallet af gonorrétilfælde til dels skyldtes COVID-19-nedlukningerne og den efterfølgende genåbning af samfundet, men afdelingslæge Maria Wessman, der står for den epidemiologiske overvågning af seksuelt overførbare sygdomme, fremhæver, at den stigning, der er set i antallet af gonorrétilfælde efter COVID-19-restriktionerne blev ophævet, ikke gør sig gældende for alle kønssygdomme. Klamydia er steget betydeligt mindre i samme periode.

”Dette kan derfor føre til overvejelser, som dog endnu ikke er bevist, om at de nye varianter af gonorrébakterier kan være mere smitsomme end de sædvanlige typer og/eller, at de giver færre symptomer,” fortæller hun.