Skip to main content


”Appen har vist sig at være et godt værktøj til at skabe overblik over og mestre egen sygdom, så både sundhedsvæsenet og patienterne får et udbytte. Vores forskning viser, at de unge finder appen støttende og meningsfuld, og brugen af den påvirker deres livskvalitet positivt,” siger Helle Pappot.

Ny app til unge med kræft udrulles nationalt fra i år

Fra 2024 udbreder alle fem regioner appen Kræftværket, der skal hjælpe unge med kræft. Ideen til appen kommer fra unge kræftpatienter i Region Hovedstaden, der ønskede et virtuelt fællesskab, hvor de kunne være ’normale’ og ikke bare kræftpatienter.

Kræftværket-appen er målrettet unge i i alderen 15-39 år, som er i kræftforløb. Den blev indledningsvist afprøvet på hæmatologisk, onkologisk og børneonkologisk afdeling på Rigshospitalet af kræftpatienter i behandling og opfølgning. Appen er bygget på virksomheden Damans såkaldte ’Healthbuddy-platform’, som er en digital sundhedsteknologi, der muliggør øget mestring i livet med sygdom. Appen giver brugerne overblik over deres symptomer og aktiviteter, let adgang til sundhedsfaglig viden og støtte via et online fællesskab med andre kræftramte. 

Løsningen har allerede været anvendt af en række patienter via ungekoordinatorer fra hele Danmark i samarbejde med UngKræft under Kræftens Bekæmpelse. De unge, der har prøvet appen, fremhæver blandt andet, at de føler sig tryggere i kræft-app’ens digitale fællesskab end på andre sociale medier.

Forbedrer livskvaliteten

Professor, overlæge, dr. med. Helle Pappot fra Rigshospitalet har været initiativtager til appen, som er afprøvet med deltagelse fra patienter og klinikere i alle fem regioner. Hun glæder sig over, at Danske Regioner vil udbrede det digitale værktøj til patienter i hele landet.

”Appen har vist sig at være et godt værktøj til at skabe overblik over og mestre egen sygdom, så både sundhedsvæsenet og patienterne får et udbytte. Vores forskning viser, at de unge finder appen støttende og meningsfuld, og brugen af den påvirker deres livskvalitet positivt,” siger Helle Pappot i en pressemeddelelse.

Kræftværket-appen er den første digitale sundhedsløsning af sin art i Europa målrettet unge kræftpatienter, som implementeres national i sundhedsvæsenet, og den har høstet stor opmærksomhed ved internationale videnskabelige konferencer. Appen fik i maj 2023 Health Tech Hub Copenhagens såkaldte Hermit Award, der uddeles til succesfulde implementeringer af sundhedsteknologi i det danske sundhedssystem.

Direktør i Health Tech Hub Copenhagen Jesper Grønbæk glæder sig over, at regionerne udruller appen nationalt.

”Det er historisk, at en niche-app, der støtter unge kræftpatienter, opnår at blive tilgængelig for patienter i hele landet. Det er vigtigt for både patienter, ansatte og skatteborgere at sikre de gevinster ved god innovation, som er udviklet i en region, også kommer andre regioner til gode. Derudover kan udvikling af sundhedsteknologi af høj kvalitet få betydning for Danmarks økonomi, når vi forstår at høste gevinsterne ved national udbredelse. Hvis en løsning - som nu denne kræft-app til unge - skal sælges i eksempelvis Tyskland, så gør det en stor forskel, om den kun er i brug på et enkelt hospital eller er udrullet i hele Danmark. Her ser jeg et stort potentiale,” siger Jesper Grønbæk.