Skip to main content


Græspollen slår rekord – pollensæsonen bliver mere og mere intens

I weekenden målte Astma-Allergi Danmark det højeste niveau af græspollen nogensinde. Tallene underbygger en tendens, hvor pollensæsonerne bliver længere og mere intense. 

Meget regn efterfulgt af tørvejr i begyndelsen af weekenden gav optimale betingelser for, at græs i hele landet sendte rekordhøje mængder af pollen i luften. I lørdags registrerede Astma-Allergi Danmark et pollental på 429, hvilket slår den tidligere rekord på 411 i 2022. Det meste pollen var i luften fredag eftermiddag og aften, inden et stort regnvejr ramte det meste af landet i løbet af lørdagen.

”Vi har aldrig målt så høje tal i de 40 år, vi har talt pollen i Danmark. Det har været en usædvanlig og tidlig sæson for både birkepollen og græspollen, og det våde, varme forår og den sporadiske sommersol har nu skabt en pollenbombe, som rigtigt mange danskere lider under”, siger leder af Astma-Allergi Danmarks Pollentælling, Sidsel Damsbo Andersen, i en pressemeddelelse.

En sammenligning af pollensæsonerne i perioden 1981-2009 og perioden 2011-2020 lavet af Astma-Allergi Danmark viser, at mængden af græspollen er steget med 19 procent sammenlignet med for 40 år siden. Sæsonen er gennemsnitligt også blevet 18 dage længere. Og i år startede sæsonen hele 16 dage tidligere end gennemsnittet.

Ifølge Astma-Allergi Danmark skyldes udviklingen flere faktorer som klimaforandringer og øgede mængder CO2 i luften. Klimaforandringerne medfører blandt andet ændringer i temperaturen, nedbør og vindforholdene. Det giver træer og buske nye vækstmuligheder og også ændring i pollenmængden.

Udledningen af pollen påvirkes også af beplantningen i landets kommuner og boligområder, hvor man mange steder undlader at mindske græsarealer eller håndtere anden allergifremkaldende beplantning som f.eks. birketræer.

Op mod 1 million danskere lider af pollenallergi.