Skip to main content


Færre deltager i tarmkræftscreening – selv om flere hundrede hvert år redder livet ved det

Mange, der er fyldt 50 år og for første gang inviteres til at deltage i tarmkræftscreeningen, takker nej. Nye tal viser, at der sket et fald i screeningsdeltagelsen blandt førstegangsinviterede på fire procentpoint – og det er især mændene, som ikke deltager. 

Det skriver Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, som gerne vil overbevis folk om, at det er en god ide at deltage. For screeningen finder en del kræfttilfælde, som er i så tidligt et stadie, at helbredelsen er markant bedre og behandlingen mere skånsom.

Årsrapporten fra Dansk Tarmscreeningsdatabase i RKKP viser, at det nationale tarmkræftscreeningsprogram i 2022 fandt 714 personer med tarmkræft og 5 tilfælde af kræft i endetarmsåbningen.

"Det er 719 tilfælde af kræft, som vi ikke havde fundet i så tidligt et stadie, hvis personerne ikke var blevet screenet. Når vi finder patienterne så tidligt, har vi typisk mulighed for at fjerne kræften ved operation uden efterfølgende kemoterapi," siger Morten Rasmussen, formand for Dansk Tarmscreeningsdatabase og chef for tarmkræftscreeningen i Region Hovedstaden.

Data viser, at to ud af tre kræfttilfælde, som blev fundet på baggrund af screening, blev fundet i et tidligt stadie (UICC stadie 1 og 2).

"Det er meget tilfredsstillende, at vi finder størstedelen af kræfttilfældene i så tidligt et stadie, hvor der er mindre risiko for adjuverende kemoterapi," siger Morten Rasmussen.

Cirka 4.000 danskere får årligt konstateret kræft i tyk- og endetarm, og cirka 1.800 dør årligt af de to sygdomme. Det er baggrunden for, at tarmscreeningsprogrammet blev indført i 2014. Dansk Kolorektal Cancer Database konkluderer i sin seneste årsrapport, at indførelsen af det nationale screeningsprogram bidrager til den forbedrede overlevelse fra 2014, hvor patienternes aldersjusterede dødelighedsrate næsten er halveret. 

Men på trods af alle de gode argumenter for at deltage i tarmkræftscreening, kniber det som tidligere skrevet med den folkelige opbakning. I 2022 blev 871.929 borgere inviteret til at deltage i screeningsprogrammet for tarmkræft: 59,8 procent deltog. Året før, i 2021, var deltagelsen på landsplan 61,1 procent.

Og data kunne tyde på, at det er en frygt for at betræde ukendt land og fordomme, som afholder personer fra at deltage i screening. For har du først deltaget én gang i screening, så er der stor tilfredshed.

"Vi kan se, at over 70 procent af befolkningen har deltaget i mindst en screeningsundersøgelse," siger Morten Rasmussen.