Skip to main content

Folk med både astma og diabetes ser ud til at have særlig fordel af GLP-1-receptoragonister

Folk med både astma og diabetes ser ud til at have særlig fordel af GLP-1-receptoragonister

Patienter, der både slås med diabetes og astma, kan med fordel behandles med GLP-1-receptoragonister, indikerer nyt registerstudie. 

Resultaterne er lige blevet publiceret i tidsskriftet American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, og de peger på, at patienter med både astma og diabetes, der behandles med GLP-1-receptoragonister for deres diabetes, oplever færre astmaanfald og derudover reducerede symptomer på astma sammenlignet med patienter i behandling med andre former for diabetesmedicin.  

Studier fra samme forskergruppe har også vist, at GLP-1-receptoragonister kan reducere luftvejsinflammation i relation til både virusinfektioner og allergi. 

”Vi har virkelig demonstreret for første gang, at denne klasse medicin, der anvendes til behandling af type 2-diabetes og fedme, også kan have fordel for vores patienter, der har astma," siger  Katherine Cahill, medforfatter til det nye studie og forskningsleder på Vanderbilt University Medical Center 

"I en seks måneders periode havde type 2-diabetespatienter, der fik denne form for medicin for at forbedre blodsukkerkontrol, også bedre kontrol med deres astmasygdom og symptomer sammenlignet med dem, der tog alternative behandlinger," udtaler hun til mediet News Medical Life Sciences. 

Cahill og kollegaernes undersøgelse er en retrospektiv observationsundersøgelse, og der er behov for prospektive undersøgelser, såsom et klinisk forsøg med patienter med astma og med/uden comorbid type 2-diabetes for at bekræfte, at GLP-1-RA’ere giver fordele for denne patientgruppe.  

"For patienter, der har type 2-diabetes og astma, betyder det, at nogle af deres medicin til type 2-diabetes faktisk kan hjælpe deres astmakontrol," udtaler Katherine Cahill.