Skip to main content


Ny forskning giver dybere indblik i risikofaktorer for gentagen modermærkekræft

Resultaterne af en ny metaanalyse om risikofaktorerne for modermærkekræft kan være med til at tilpasse overvågningen og forebyggelsesstrategien.

Den ny australsk metaanalyse, der er publiceret i British Journal of Dermatology, giver et dybere indblik i de risikofaktorer, der er forbundet med udviklingen af gentagen modermærkekræft blandt personer, der tidligere har haft denne kræfttype. 

Undersøgelsen er en systematisk gennemgang og meta-analyse af tilgængelige data fra 27 studier, der inkluderer 413.181 deltagere. Blandt de mest markante resultater var en række risikofaktorer, der var konsekvent forbundet med udviklingen af gentagen modermærkekræft.

Undersøgelsen viste blandt andet, at mænd havde en 46 procents højere risiko for at udvikle gentagen modermærkekræft. Derudover viste det sig, at risikoen for denne type kræft steg med alderen, hvor hver 10 års stigning øgede risikoen med 19 procent.

Lys hudfarve øger risiko

Hudfarve og familiehistorik viste sig også at spille en rolle. Undersøgelsen viste, at personer med lys hudfarve og en familiehistorie med melanom øger risikoen for gentagen modermærkekræft. Særlige genetiske mutationer, herunder mutationer i CDKN2A-genet, var også forbundet med en markant øget risiko for gentagen modermærkekræft. Derudover blev en høj forekomst af modermærker og tilstedeværelsen af atypiske modermærker identificeret som potentielle risikofaktorer. Endelig viste undersøgelsen, at visse kræftsubtyper samt utilstrækkelig solbeskyttelse var forbundet med øget risiko for gentagen modermærkekræft.

Ud fra fundene konkluderer forskerne, at der er flere konsekvente risikofaktorer forbundet med udviklingen af gentagen modermærkekræft. Fundene kan bidrage til at stratificere risikoen for efterfølgende modermærkekræft, skræddersy skemaer for hudtjek og bidrage til patientuddannelse.