Skip to main content


”Vi som sundhedsprofessionelle har en opgave i at være nysgerrige og hjælpe familien med at række ud til deres netværk, det uformelle netværk. På samme måde som vi skal formalisere kontakt til det sundhedsprofessionelle netværk,” fortalte sygeplejerske Kamilla Tofting-Olesen til PatientAkademiets konference om Patientens hjælpere og netværk 26. september.

Sygeplejersker hjælper patienternes netværk i gang i Aarhus

Ved at tilbyde netværksmøder for patientens familie og faglige netværk kan man motivere netværket og hjælpe den sociale støtte godt på vej, fortalte sygeplejerske Kamille Tofting-Olesen fra Aarhus Universitetshospital til PatientAkademiets konference om Patientens hjælpere og netværk 26. september.

På Aarhus Universitetshospital har de gode erfaringer med at hjælpe netværket i gang, fortæller Kamilla Tofting-Olesen, der har en kandidat i sygepleje og lang erfaring som børnekræftsygeplejerske på Center for børn og unge med kræft Aarhus Universitetshospital.

”Vi tilbyder netværksmøder for at motivere netværket, hjælpe den sociale støtte på vej, formidle viden om sygdom og behandling og bidrage til åbenhed og fælles viden. Netværket skal blive aktivt involveret i sygdomssituationen, så de kan bidrage til den sociale støtte,” fortalte hun til PatientAkademiets konference. Hun forklarer, at mødet varer en time og skal foregå i hyggelige rammer.

Der er ikke flere med til netværksmødet, end familien ønsker, og det er familien, der skal række ud og invitere.

”Vi som sundhedsprofessionelle har en opgave i at være nysgerrige og hjælpe familien med at række ud til deres netværk, det uformelle netværk. På samme måde som vi skal formalisere kontakt til det sundhedsprofessionelle netværk som for eksempel egen læge, familiens socialrådgiver, terapeuter, dagplejemor eller skole,” forklarer Kamilla Tofting-Olesen.

Netværket til møderne kan variere fra 2–40 personer. De går i dialog med familien om, og emnerne vil ofte være viden om sygdommen, hvordan det påvirker hverdagslivet, søskende, skole, venner, kommunal støtte og netværkets ressourcer. Det er med deltagelse af både læge og sygeplejerske, hvor det er sygeplejersken, der er mødeleder og i fællesskab med lægen medierende ekspert.

 

arrangement