Skip to main content


Når evnen til at bevæge sig begrænses, ser det ud til at påvirke hjernen, så den bliver mindre.

Ældre med svagere motorik oplever hurtigere mentalt forfald

Nedsat motorisk funktion er forbundet med både generel og specifik kognitiv forværring. Det konkluderer forskere, der tilskriver sammenhængen mellem neurologisk og hjerte-kar-mæssig sygdom.

Når evnen til at bevæge sig begrænses, ser det ud til at påvirke hjernen, så den bliver mindre. Samtidig taber ældre personer med nedsat motorisk funktion hurtigere kognitiv funktion end ældre med færre fysiske begrænsninger. Det viser et internationalt studie, hvor blandt andre forskere fra Karolinska Institutet i Sverige har undersøgt motorisk og kognitiv funktion hos 1.618 amerikanere i 70-80-årsalderen.

Deltagernes motoriske funktion blev ved baseline undersøgt ved hjælp af i alt ti forskellige test, der omfattede håndfunktion, gang og håndstyrke. På den baggrund udregnede forskerne en samlet score, der kunne bruges til at klassificere deltagerne med høj, moderat eller lav motorisk funktion. 

Sideløbende gennemgik deltagerne i alt 19 kognitive test, der dækkede såvel den generelle kognitive funktion som specifikke funktioner som for eksempel korttidshukommelse, sproglig hukommelse og opfattelsesevne. En undergruppe på omkring 344 patienter fik desuden foretaget MR-scanninger og fik målt hjernevolumen, og data blev analyseret ved hjælp af linear mixed-effects models og linear regression. 

Medianperiode på seks år

Alle test blev foretaget en gang årligt i en medianperiode på seks år, og data fra de mange undersøgelser viser ifølge forskerne, at lav motorisk funktionsevne var forbundet  med hurtigere forværring i den kognitive funktion både globalt på de enkelte kognitive funktioner, der blev målt. Og målingerne af hjernevolumen hos en undergruppe af patienterne viste, at lav fysisk funktion var forbundet med en mindre hjerne. Forskerne konkluderer i studiet, der for nylig er publiceret i tidsskriftet Neurology, at sammenhængen kan være drevet af både neurologisk og hjerte-kar-mæssig sygdom.