Skip to main content


"Ingen er i tvivl om, at de skal ringe 112, hvis nogen har fået hjertestop, eller hvis man er kørt galt i sin bil og er kommet alvorligt til skade. På samme måde skal vi have en national psykiatrisk akuttelefon, som skal rådgive i en akut krise og visitere til akut psykiatrisk hjælp på tværs af hele landet," siger Sophie Løhde.

Regeringen vil åbne en psykiatrisk akuttelefon ligesom 112

Regeringen vil etablere en national psykiatrisk akuttelefon, der er åben døgnet rundt hver dag.

Det siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i et interview med Politiken.

"Ingen er i tvivl om, at de skal ringe 112, hvis nogen har fået hjertestop, eller hvis man er kørt galt i sin bil og er kommet alvorligt til skade. På samme måde skal vi have en national psykiatrisk akuttelefon, som skal rådgive i en akut krise og visitere til akut psykiatrisk hjælp på tværs af hele landet," siger Sophie Løhde til Politiken.

Hun nævner, at vi har set eksempler på mennesker, der har ringet forgæves til psykiatritelefoner, når de har haft brug for akut hjælp. Hvor telefonen bare har ringet og ringet, men ingen har svaret i den anden ende. 

De eksempler, hun hentyder til, er blandt andet to tragiske sager fra sidste år: Gerningsmanden fra Field’s-skyderiet, som forud for skyderiet i et kvarter forgæves forsøgte at ringe til en psykiatrisk rådgivningslinje. Og moderen, som forgæves forsøgte at få hjælp til sin voksne søn flere steder, men løb panden mod en mur, hvorpå sønnenfå dage senere stak en læge ihjel, som kom på hjemmebesøg. 

Endnu et nummer

Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri, og Mia Kristina Hansen, landsformand i Sind, støtter begge, at akut psykiatrisk hjælp skal være bedre. Men de tvivler på, at en ny akutlinje er det rette. Jane Alrø Sørensen vil hellere styrke 112, så de, der tager telefonen, bedre kan håndtere livstruende psykiske kriser, mens Mia Kristina Hansen, der for nogle år siden var med til at foreslå en ny akutlinje, har ændret holdning.

"Jeg hælder til, at 112 skal rumme det hele, i stedet for at man skal huske endnu et nummer. Det skaber ulighed at skille psykisk sygdom ud som noget særligt," siger hun til Politiken.

Regeringen vil nu tale med regionerne om, hvordan en psykiatrisk akutlinje kan etableres. I dag er det typisk sådan, at hver psykiatriske akutmodtagelse har eget nummer. Sidste år anbefalede Sundhedsstyrelsen, at der gennemføres forsøg med en ´borgerrettet psykiatrisk telefonlinje´.

I regeringsgrundlaget for SVM-regering hedder det, at regeringen på baggrund af Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en 10-års plan for psykiatrien vil prioritere yderligere tre milliarder kroner til indsatser over den samlede 10-årige periode, så planen er fuldt finansieret. 

Det får Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, til i et tweet at udbryde:

"ENDELIG! - og meget glædeligt, at Sophie Løhde og co i regeringen nu rykker på den fulde finansiering af tiårsplanen; på høje tid! - ser frem til at følge arbejdet med planen på tæt hold i Psykiatrirådet".

Sundhedsøkonom Jakob Kjellberg har tidligere sammen med psykiaterne i Dansk Psykiatrisk Selskab regnet sig frem til, der skal bruges fire milliarder kroner for at bringe psykiatrien op på et acceptabelt fagligt niveau. Jakob Kjellberg  har dog kaldt de fire milliarder for en ønskeseddel og understreget, at det er bedre at få lagt et solidt grundlag for et løft af psykiatrien end at haste planerne igennem.