Skip to main content

Kulturændring på vej: Patientinddragelse som løsning for Sundhedsvæsenet

Sundhedsstrukturkommissionen vil have input fra patienterne, for der er en bred erkendelse af, at øget patientinddragelse er en del af løsningen for fremtidens sundhedsvæsenet – og alle kan skrive en mail og komme med et forslag. Ekspert i patientinddragelse mener, der er en kulturændring i gang, som kan kvalitetssikre sundhedsvæsenet.

Hvem skal bestemme i fremtidens sundhedsvæsen?

PatientAkademiet havde igen 20. september inviteret til møde på Schæffergården i Gentofte, hvor Christina Holten Moloney, der er chefkonsulent i Sundhedsministeriet, lagde ud med at fortælle om Sundhedsstrukturkommissionen, som arbejder på højtryk for at få arbejdet færdigt til næste forår. En af de helt centrale input til kommissionens arbejde skal komme fra patienterne, fortalte hun til de mange repræsentanter fra patientforeningerne, der deltog i mødet.

”Hvis Sundhedsvæsenets udfordringer skal løses, skal der ske noget markant nyt,” fastslog hun og forklarede, at det er her, patientinddragelse bliver helt centralt.

Det skal ske gennem en række forskellige indgange, hvor Sundhedsstrukturkommissionen vil møde borgene for at få input. Der vil for eksempel være borgermøder, kommissionen vil tage på inspirationsbesøg og møde personale og patienter, og der vil være en åben post kasse, hvor alle kan sende input.

For øget patientinddragelse er vejen frem, sagde Trine Østerbye Rimdal, der er specialkonsulent i Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden og mindede om, at patientinddragelse betyder, at patienten får indflydelse.

”Det handler ikke længere om, hvorfor patienterne skal inddrages, men hvordan,” fastslog hun

Kulturændring er på vej

”Patientinddragelse er en del af løsningen. Det kan være med til at kvalitetssikre sundhedsvæsenet og spotte blinde vinkler. Og jeg oplever, at der er et kulturskifte på vej, hvor venlighed og omsorg fylder mere. Men en kulturændring tager tid,” forklarede Trine Østerbye Rimdal.

En af deltagerne ville vide, om der er tal der viser, at det rent økonomisk kan betale sig med patientinddragelse;

”Det er først og fremmest et holdningsspørgsmål. Det er vigtigt med patientinddragelse,” fastslog hun og fremhævede patientinddragelsesguiden som et godt værktøj.

Helt konkret vil øget patientinddragelse for eksempel kunne mindske det spild af ressourcer, som ofte sker i ’Bermudatrekanten’ mellem egen læge, sygehus og kommunerne, hvor patienterne oplever, at der ikke er sammenhæng på tværs.

Randi Mondorf (V) fra Danske Regioners bestyrelse og regionsrådet i Region Hovedstaden var sidste taler, og hun slog fast, at regionerne ikke har været gode nok til at samarbejde og udnytte ressourcerne.  

”Men sundhedsvæsenets største udfordring er, at man ikke kan få personale,” sagde hun.

 

Relateret artikel:

arrangement