Skip to main content


Rapport: Manglende kendskab til mammografi får kvinder til at fravælge screening

Hver fjerde kvinde i de nordiske lande udebliver fra mammografi, og på europæisk plan er det hver tredje. 

Det fremgår af Bröstcancerraporten 2023 fra svenske Bröstcancerförbundet, skriver sitet Nordic Breastcancer, som er lavet i samarbejde med Brystkræftforeningen og PatientAkademiet fra Medicinske Tidsskrifter. 

Förbundet har undersøgt hvor mange kvinder, der udebliver fra mammografi i Sverige sammenlignet med de nordiske lande som helhed, Europa og lande uden for Europa. 

Af rapporten fremgår det, at 84 procent af kvinderne i Sverige udebliver fra mammografi. I Norden som helhed er det 24 procent, og i Europa som helhed er det 32 procent. 

Men der er stor forskel på forskellige samfundsgrupper. Høj uddannelse og god økonomi har betydning for, hvor ofte man går til mammografi sammenlignet med kortere uddannelse og dårlig økonomi. Som gruppe har indvandrerkvinder højere dødelighed af brystkræft end resten af befolkningen, og dobbelt så mange af disse kvinder i forhold resten af den svenske befolkning udebliver, når de bliver indkaldt til mammografi.

Bröstcancerförbundet har gennemgået forskningen på området og talt med aktører i sundhedsvæsenet, som arbejder inden for området. Derudover har organisationen gennemført en interviewundersøgelse blandt kvinder i Sverige, som kommer fra lande uden for Norden, og som ikke har deltaget i screeningsprogrammet. Dette for bedre at forstå, hvad der ligger bag beslutningen om ikke at tage imod tilbuddet om mammografi. Alt peger i samme retning, nemlig at den lave deltagelse skyldes mangel på kendskab til mammografi, hvordan undersøgelsen foregår, og hvorfor den er vigtig.

Behov for målrettet indsats

 Bröstcancerrapporten giver et entydigt billede af behovet for en målrettet indsats, som giver øget viden og dermed kan bidrage til øget deltagelse i screeningsprogrammet for brystkræft i Sverige. At færre indvandrerkvinder overlever brystkræft samtidig med at dobbelt så mange udebliver fra mammografi viser, at der er behov for en ændret tilgang i forhold til denne befolkningsgruppe.  

Læs Bröstcancerrapporten her https://brostcancerforbundet.se/aktuellt/brostcancerrapporten-2023/