Skip to main content


LiseLott Blixt: Vi ved, at patientinddragelse virker – så nu skal der ske noget

”Det er deja vu”, sagde Liselott Blixt til PatientAkademiets sidste møderække om ´De store sundhedsplaner - Hvordan får patienterne mere indflydelse?´ For som sundhedsordfører i Folketinget igennem 15 år har hun talt om patientinddragelse i næsten lige så mange år. Hun opfordrer patientforeningerne til at sætte sig op imod politikerne.

Først talte man om patient impowerment, så blev det til patientinddragelse. Politikerne har talt om det i over 10 år, politikerne i Folketingets Sundhedsudvalg har beskæftiget sig med det mindst lige så længe, og der er masser af undersøgelser, der viser, at det virker. Så nu er det på tide, der sker noget.

Det mener Liselott Blixt, der var medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti fra 2007- 2022, hvor hun var sundhedsordfører og med til at forhandle Løkkes sundhedsreform fra 2019:

”Noget af det, vi sagde dengang var, at patientforeninger og borgere skulle inddrages meget mere. Dem, der har fingeren på pulsen og kender sygdommens kompleksitet, skulle med rundt om bordet. Det fik vi med i den skitse, vi lavede til sundhedsreformen. Patientrettigheder skulle også sikres,” siger hun og håber, at skitsen bliver fundet frem igen og brugt, når man skal forhandle de nye sundhedsplaner.

LiseLott Blixt er i dag 1. viceborgmester og formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Greve Kommune, hun er ikke medlem af noget parti, men hun er i høj grad stadig med i det sundhedspolitiske arbejde både politisk og i psoriasisforeningen, hvor hun laver frivilligt arbejde.

Patientforeninger skal mobilisere

”En patient er ekspert på eget helbred. Patienten ved, hvordan kroppen reagerer. Vi ved, at når patienten inddrages, så giver det bedre kommunikation, et bedre sammenhængende forløb og dermed en bedre behandling. Men jeg kan ikke se, der sker noget,” siger hun.

Som frivillig i Psoriasisforeningen har hun fået indsigt i, hvor hjælpsomt PRO-skemaer kan være for både patienter og sundhedsprofessionelle. For de sundhedsprofessionelle har det været et værktøj til at understøtte dialogen med patienten og optimere behandlings- og kontrolforløbet. Og 90 procent af patienterne oplevede, at PRO data gjorde, at de følte mere inddraget.

”Så man har lavet patientinddragelse her, der virkede. Hvorfor implementerede man det ikke,” spørger hun og opfordrer til, at patientforeningerne står sammen:

”Man skal sættes op til at være den her stærke hær, så man kan sætte sig op imod politikerne. Jeg har selv siddet der som politiker. Det gør noget, at man møder patientforeningerne. Der skal ikke sidde en fra alle patientforeninger – de små må også kunne gå sammen. Men det vigtige er, at der sidder nogen, der har de her sygdomme og kender kompleksiteten og ved, hvad det drejer sig om,” fastslog hun.

Niels Jørgen Langkilde, der er landsformand for Patientforeningen, der arbejder for alle patienter uanset sygdommen, var også taler ved PatientAkademiets møde. Han mener, at patienter ikke tør kritisere det offentlige sundhedssystem, fordi det får konsekvenser for patienten.

”Ingen tør stå frem, fordi det er et monopol. Men der skal være nogen, der tør kritisere, når det går galt. Der sker for eksempel mange fejl i journalføring,” sagde han og opfordrede til, at man optager konsultationen og beder om, at den skal være en del af journalen.

 

arrangement