Skip to main content


Sensorbaseret glukosemåler.

Britisk analyse: Sensorbaserede glukosemålere til diabetes-patienter er godt for både patienter og samfund

Det giver en gevinst for samfund og sundhedsvæsen, når alle med type 1-diabetes tilbydes en sensorbaseret glukosemåler, der måler blodsukkeret løbende, konkluderer det britiske offentlige sundhedssystem NHS på baggrund af en sundhedsøkonomisk analyse, de har lavet.

Analysen har sammenholdt fordele og ulemper hos patienter og samfund ved at tilbyde flash glukosemålere, en form for sensorbaseret glukosemåler, til alle med type 1-diabetes i Storbritannien, så de ikke længere behøver at prikke sig i fingeren med en nål, når de skal måle blodsukker og vurdere behovet for insulin.

I stedet kan de nu digitalt aflæse en chip på huden med en telefon eller et andet apparat. Og her finder analysen en klar gevinst for både patienter og sundhedsvæsen, skriver National Health Services (NHS).

Den hurtige og bekvemme måling kan hjælpe til at forbedre langtidsblodsukkeret og forebygge komplikationer – og så øger det livskvaliteten for patienterne, konkluderer englænderne. Lignende er tidligere set i danske og internationale studier.

Anbefaler flash til alle

På baggrund af den samfundsøkonomiske analyse – som endnu ikke er offentligt tilgængelig – anbefaler det engelske lægemiddelagentur, NICE, nu, at flash glukosemålere (FGM) tilbydes som standard til alle med type 1-diabetes i Storbritannien. 

Sammen med offentliggørelsen af NICE’s nye anbefaling præsenterede forskere et nyt FGM-studie på den årlige konference, Diabetes UK Professional Conference 2022, afholdt af den engelske diabetespatientforening. 

Studiet viste, ifølge University of Manchester, at personer med type 1-diabetes og forhøjet langtidsblodsukker (HbA1c) reducerede deres langtidsblodsukkeret betydeligt, når de fik adgang til en FGM, sammenlignet med personer, som fortsatte med fingerprik-metoden:

  • Efter 24 uger havde de deltagere, der brugte FGM, reduceret deres HbA1c fra et gennemsnit på 71,6 mmol/mol til 62,7 mmol/mol - en reduktion på 8,49 mmol/mol.
  • Sænkning af HbA1c i det niveau kan mindske risikoen for at udvikle diabeteskomplikationer i fremtiden med op til 40 procent, vurderer forskerne.
  • Til sammenligning havde dem i fingerprik-gruppen reduceret deres HbA1c i gennemsnit med kun 2,2 mmol/mol ved afslutningen af ​​undersøgelsen.

Ved starten af ​​undersøgelsen havde begge grupper lignende tremåneders gennemsnitlige blodsukkerniveauer - vurderet ved en måling af langtidsblodsukker, HbA1c. 

Derudover havde FGM-gruppen to ekstra timer om dagen med blodsukkerniveauer inden for målområdet, og havde 80 procent mindre tid med farligt lave blodsukkerniveauer. 

Forskerne fandt desuden, at FGM havde en positiv indvirkning på livskvaliteten hos forsøgsdeltagerne. Deltagerne i Flash-gruppen rapporterede, at de var mere tilfredse med deres diabetesbehandling, og at brugen af ​​teknologien reducerede den daglige byrde og den følelsesmæssige belastning ved at leve med den ofte ubarmhjertige tilstand.  

Forskerholdet vurderede også den langsigtede omkostningseffektivitet af de to tilgange ved at estimere omkostningerne ved at bruge de to forskellige blodsukkermonitoreringssystemer og deres fordele for personer med type 1-diabetes’ fysiske sundhed og livskvalitet. 

Selvom FGM viste sig at være lidt dyrere end fingerprikning i løbet af en levetid, viste FGM sig at være yderst omkostningseffektiv, skriver University of Manchester på deres hjemmeside. Dette skyldes, at FGM umiddelbart vil forebygge komplikationer og minimere ekstra omkostninger for sundhedsvæsenet. 

Bringer håb til danske patienter

Dansk Endokrinologisk Selskab har siden 2019 anbefalet, at man anbefaler alle med type 1-diabetes at bruge sensorbaserede glukosemålere, som man nu gør i Storbritannien, men Danske Regioner vurderede i 2019, at evidensen for langtidseffekten ikke var god nok endnu. I juni 2021 skrev Danske Regioner til Medicinsk Tidsskrift, at corona-epidemien havde forsinket arbejdet, men at de forventede, at evalueringen er slut i slutningen af 2022. 

Den engelske konklusion og anbefaling giver klinisk professor og direktør hos Steno Diabetes Center Aarhus, Troels Krarup Hansen, et lille håb om, at Behandlingsrådet vil nå frem til samme konklusion for danskere med type 1-diabetes, så de en dag i den nærmere fremtid også vil få tilbudt en flash glukosemåler eller lignende.

”Jeg har fuld tiltro til de faglige anbefalinger, som siger, at sensorbaserede glukosemålere (f.eks. en flash glukosemåler, red.) kan gøre noget godt for folk med type 1-diabetes. Så jeg håber, at vi ligesom i Storbritannien kan vise, at det også vil være en god forretning for samfundet,” siger Troels Krarup Hansen.

Danske Regioners bestyrelse besluttede i oktober 2021 i forbindelse med udvælgelse af Behandlingsrådets analysetemaer for 2022, at Behandlingsrådet i 2022 bl.a. skulle gennemføre en større analyse indenfor temaet ´anvendelse af patientnær diabetesteknologi´.

Behandlingsrådet besluttede efterfølgende i december 2021, at den større analyse skulle omhandle sensorbaserede glukosemålere. Analysen blev igangsat i marts 2022 og over e-mail skriver formand for Behandlingsrådet, Michael Dall, at sådan en analyse vil tage otte til 12 måneder med de politisk valgte rammer, Behandlingsrådet har fået tildelt. 

Han skriver desuden, at han har kendskab til den nye anbefaling i Storbritannien, men det er op til Rådets fagudvalg på området at vurdere, hvor vidt man kan bruge dokumentationen, der ligger til grund for NICE’s sundhedsøkonomiske analyse, i en dansk sammenhæng.

”Det nedsatte fagudvalg har til opgave at udfærdige en analyserapport om temaet, inden Rådet skal komme med en anbefaling. Det vil derfor også være op til fagudvalget at vurdere, hvor meget af den bagvedliggende dokumentation i den opdaterede guideline fra NICE, der kan benyttes til det aktuelle analysearbejde, og hvor der vil være behov for data med udgangspunkt i en dansk kontekst.” 

”Det er en opgave, som vi i Rådet, nu vil give fagudvalget rum til at udføre,” skriver Michael Dall, der også er lægelig direktør på Odense Universitetshospital.

Måske ikke omkostningseffektivt for Danmark

Danskere med type 1-diabetes kan være anderledes reguleret og med et andet behov for hjælp til blodsukkerregulering end englændere af forskellige årsager, hvilket kan have betydning for effekten af at tilbyde en flash glukosemåler. 

Derudover kan behandlingen af komplikationer være anderledes – være bedre eller ringere – og måske også dyrere eller billigere i Danmark end i Storbritannien. Alt sammen noget, der spiller ind i den endelige vurdering af, om det vil være omkostningseffektivt at tilbyde alle med type 1-diabetes sensorbaserede glukosemålere. Troels Krarup Hansen pointerer dog, at man i England nok ikke er så langt fra Danmark, som man har været.     

”Når man kigger på de lande, vi typisk sammenligner os med, så er forskellene ikke så store på dette område. Og det er mit indtryk er, at det engelske sundhedsvæsen har fået rigtig godt styr på diabetesområdet med en meget systematisk tilgang,” siger han. 

Man kan nu købe FGM selv

I Danmark er det siden begyndelsen af marts blevet muligt for personer med type 1-diabetes selv at købe en sensorbaseret glukosemåler gennem den såkaldte Fritvalgsordning. Det er dog ikke en holdbar løsning, mener Troels Krarup Hansen, da prisen på en FGM kan være relativt høj på månedsbasis, og det er måske ikke alle, som vil have råd til at betale prisen. 

”Det vil skabe mere ulighed i sundhed, og det er jo noget, vi gerne vil modgå.”