Skip to main content

Overraskede forskere: Stamcellebehandling virker ikke på patienter med hjertesvigt efter sygdom i kranspulsårerne

Behandlingen med stamceller er sikker, men har ingen effekt på de sygeste patienter, der lever med hjertesvigt efter sygdom i kranspulsårerne. Til gengæld ser det ud til, at stamceller virker på visse andre sygdomme.

For patienter, der lever med kronisk hjertesvigt efter sygdom i kranspulsårerne, har håbet været, at celler fra raske personers fedtvæv kunne stimulere dannelsen af nye hjertemuskelceller og dermed give færre gener og bedre pumpeevne i hjertet. Men to nye studier – et nationalt (CSCC HFII)  og et internationalt (SCIENCE) – fra Kardiologisk Stamcellecenter i Hjertecentret på Rigshospitalet viser en neutral effekt af behandlingen. Gruppen af patienter, der fik behandlingen, havde ikke anderledes effekt af den end placebogruppen, der i stedet fik sprøjtet saltvand direkte ind i hjertemusklen i venstre hjertekammer.

”Resultatet overrasker os, for tidligere mindre studier har vist en positiv effekt af behandlingen. Siden studierne blev sat i gang, er forskningen i stamceller nået et stykke videre, og det har vist sig, at behandlingen har størst effekt ved sygdomme med høj grad af inflammatorisk og immunologisk aktivitet, hvilket ikke gælder for patienterne i de to studier. Samtidig kan det muligvis gøre en forskel, om vi behandler patienterne tidligt i deres sygdomsforløb,” siger overlæge og professor Jens Kastrup, der er leder af Kardiologisk Stamcellecenter.

Behandling med celler er sikker

Sideløbende er forskerne i gang med et studie af, om cellebehandling virker på patienter med hjertesvigt uden kranspulsåreforkalkning, hvor graden af inflammation i hjertemusklen er større.

”Til fremtidige studier kan vi selv og andre forskningsgrupper nyde godt af den erfaring og viden, som er opbygget under gennemførelsen af de store nationale og internationale studier med cellebehandling,” siger Jens Kastrup.

Selvom konklusionen på baggrund af studierne er, at stamceller ikke har en plads i behandlingen af meget kronisk syge patienter med hjertesvigt på baggrund af kranspulsåresygdom, hæfter Jens Kastrup sig ved, at begge studier bekræfter, at behandlingen med cellerne er sikker for patienterne. Derfor fortsætter Kardiologisk Stamcellecenter udviklingen af celleproduktet til behandling af både hjertesygdomme og mange andre sygdomme med inflammatorisk og immunologisk aktivitet.

De to studier er de største publicerede studier med stamcellebehandling af svært syge patienter med hjertesvigt efter kranspulsåresygdom og betydelig nedsat pumpefunktion i venstre hjertekammer.

Kardiologisk Stamcellecenter producerer stamcellerne fra raske personers fedtvæv. Ved en enkelt produktion fremstilles mange millioner celler, der kan opbevares og distribueres frosset i ampuller, som kan anvendes til behandling af mange patienter med forskellige sygdomme. Cellebehandlingen er forsat eksperimentel.

 

 

Om studierne:

Det nationale studie (CSCC HFII) blev gennemført i et samarbejde med hjerteafdelingerne på Københavns Universitetshospital - Herlev og Gentofte, Københavns Universitetshospital - Bispebjerg og Frederiksberg samt Københavns Universitetshospital - Amager og Hvidovre. Alle deltagere blev behandlet på Rigshospitalet, hvorefter de blev fulgt på de henvisende afdelinger.

I det Europæiske multicenterstudie (SCIENCE) blev patienterne behandlet og fulgt på hjerteafdelinger i Slovenien, Tyskland, Holland, Østrig, Polen og Danmark.

Der indgik i alt 81 patienter i CSCC HFII-studiet og 133 patienter i SCIENCE studiet. Studierne var såkaldte blindet og placebokontrollerede studier, hvor to tredjedele og en tredjedel af deltagerne fik henholdsvis celler eller saltvand indsprøjtet direkte i hjertemusklen i venstre hjertekammer.

hjertesvigt