Skip to main content


Forskere mener nu, at de traditionelle metoder til diagnosticering af søvnapnø, som foretages i løbet af en enkelt nat, er et utilstrækkeligt diagnosegrundlag, som kan føre til, at alvorligheden af søvnapnø overses.

En søvnmåler under madrassen kan fange flere patienter med alvorlig søvnapnø

Forskere fra Adelaide Institute for Sleep Health på Flinders Universitet i Australien har fundet, at mange flere patienter ville få en korrekt søvndiagnose, hvis man undersøgte deres søvn over en længere periode.

Det konstaterer de på baggrund af et studie, der er publiceret i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine i juni 2021, og som bygger på data fra godt 65.000 personer over hele verden. De fik alle målt deres søvn gennem seks måneder via et nyudviklet måleudstyr, der placeres under madrassen. Studiet viste, at denne multi-nat-monitorering giver et mere retvisende billede af søvnapnø end de målinger, der foretages på baggrund af en enkelt nats målinger ved traditionel klinisk diagnostik.

11.600 nætter

De data, der blev indsamlet fra sammenlagt 11,6 millioner nætter, viser, at 20 procent havde tegn på moderat til alvorlig søvnapnø, svarende til, at over en milliard mennesker globalt er i risiko for at udvikle alvorlige sundhedsproblemer. Desuden viste studiet, at der var store udsving fra nat til nat, og at alvorligheden af søvnapnø i løbet af testperioden varierede meget hos op mod halvdelen af deltagerne i studiet.

De store variationer, der sås ved langvarige målinger, gjaldt ikke kun de lette eller moderate tilfælde af søvnapnø, men sås også hos mennesker med mere alvorlig søvnapnø. 

En nat fanger ikke alle

På bagrund af fundene peger forskerne derfor på, at de traditionelle metoder til diagnosticering af søvnapnø, som foretages i løbet af en enkelt nat, er et utilstrækkeligt diagnosegrundlag, som kan føre til, at alvorligheden af søvnapnø overses. Forskerne anslår, at ca. 20 procent af de personer, der er diagnosticeret på baggrund af en enkelt nats monitorering, kan have fået en forkert diagnose. De anbefaler derfor, at rutinepraksis ved søvnapnø-diagnosticering suppleres med udstyr, der nu enkelt og billigt kan måle de natlige variationer i søvnforstyrrelser i patienternes eget hjem over en længere periode.

søvnapnø