Skip to main content


Luftforurening øger risiko for brystkræft

En langvarig eksponering for luftforurening øger risikoen for brystkræft.

Det viser nye epidemiologiske data fra Frankrig præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO 2023. 

Forskningen viste, at der er en klar sammenhæng mellem længere tids udsættelse for små skadelige partikler og nitrogenoxid i luften og en stigende risiko for at udvikle brystkræft. Undersøgelsen omfattede 2.419 kvinder, som havde fået diagnosen brystkræft, og sammenlignede dem med 2.984 kvinder, som ikke havde kræft, men som passede med de syge kvinder i alder og andre faktorer.

Resultaterne viste, at risikoen for brystkræft steg med bestemte niveauer af forurening. For eksempel, for hver lille stigning i mængden af de fineste partikler, kendt som PM2.5, steg risikoen for brystkræft med 28 procent. For lidt større partikler, PM10, steg risikoen med 9 procent. Og for nitrogenoxid, en anden type forurening, steg risikoen med 5 procent. Disse tal er baseret på en stigning på 10 mikrogram per kubikmeter luft. 

Studiet skriver sig således ind i rækken af stadig flere studier, der peger på en forbindelse mellem luftforurening – især små partikler – og en øget risiko for brystkræft.

De små partikler i forurenet luft kan skade generne, forstyrre kroppens hormonbalance og ændre tætheden af brystvævet, hvilket alt sammen kan bidrage til udviklingen af kræft.

"Vi ved, at der er et biologisk rationale bag sammenhængen mellem luftforurening og risiko for brystkræft, da små partikler er genotoksiske, kan føre til destruktiv endokrine forhold og kan påvirke brystvævsdensiteten. Så det, vi ser med de nye data, er en del af et større billede på kræftrisiko, og vi er nødt til at forstå, hvordan det hænger sammen," sagde Dr.Shani Paluch-Shimon fra Hadassah University Hospital i Israel til under kræftkongressen ESMO til ESMO Daily Reporter.

I abstractet påpeges det, at kvinderne i den franske E3N-kohorte havde en baselinealder på 40–65 år, så observationerne afspejler ikke den generelle befolkning eller tidlig eller livslang eksponering for luftforurening. Med andre ord, studiet giver vigtig viden om en bestemt aldersgruppe, men det kan ikke uden videre antages, at resultaterne ville være de samme for alle aldersgrupper eller for mennesker, der har været udsat for forurening i hele deres liv.